Porodnické statistiky 2023

24.01.2024

Proč je porodnická statistika důležitá? Známá píseň má jasnou odpověď: statistika nuda je, má však cenné údaje. Při magisterském studiu to byl jeden z náročnějších předmětů a byla bych moc ráda, kdyby všichni chápali důležitost správné interpretace "čísel". Pojďme se na ně tedy společně podívat.

Statistika porodnic, porodních center a samotných porodních asistentek je důležitá, protože vám může hodně napovědět o poskytované péči. Například loni (2023) se asociaci APODAC podařilo sdílet porodnická data z porodnic z uplynulých let, kde počet epiziotomií (nástřihů) zanechal spoustu lidí v šoku. (Více na APODAC - Porodnická data) Nejen že tedy tato čísla vypovídají o reálné péči oproti té slibované v rámci "Dnů otevřených dveří" a "Předporodních příprav" v porodnicích, ale také mohou být skvělým ukazatelem změn při poskytování péče (nejen) v průběhu porodu! Jelikož nyní nepracuji v porodnici, ale v porodním centru v Mexiku, ráda bych se zaměřila na data, která sbírám v rámci všech porodů, které jsem "vedla", nebo asistovala kolegyni v minulém roce.

Jelikož jsem v roce 2023 měla tu možnost a čest být u porodů jak v Mexiku tak i u pár v Česku, sdílela jsem data rozdělená podle země. Poměr je velmi nevyrovnaný, proto tyto data nesrovnávám mezi sebou, spíše je uvádím pro zajímavost. Největší změnou pro mne byly porody do vody a porody plánované mimo nemocniční zařízení, kterých byla většina (87 %). 

S tímto faktem (si troufám říci) souvisí další změny, které lze vidět právě v těchto číslech. První bych ráda zmínila polohu, ve které ženy porodily své dítě. V porodnici jsem zaznamenávala jako nejčastější polohu polosed, na boku a nejméně pak gravitační polohy na čtyřech, v kleku či startovací pozici. V porodním centru naopak nejčastěji ženy volily polohu v kleku nebo na všech čtyřech s oporou. Čím je to možné? Z pozorování a osobní zkušenosti je to hlavně tím, že žena mimo nemocniční prostředí není tak kontrolována a monitorována a má větší prostor pro nalezení opravdu vhodné polohy pro ni samotnou. Také zde chybí faktor sugestivního porodnického lůžka. No a v neposlední řadě jsou tyto porody pouze v přítomnosti porodních asistentek (a dul) a hlavně naši péči vyhledávají určité typy žen, které chtějí porodit ve svém tempu a síle.

Další oblastí, které jsem věnovala pozornost bylo porodní poranění. Nadpoloviční většina žen neměla žádné, nebo pouze drobné poranění, které se nešilo (včetně porodu konce pánevního). U 9 žen, které jsem měla primárně v péči a porodily vaginálně, bylo nejrozsáhlejší poranění prvního stupně (tedy kůže a podkoží hráze) a ani jedno z těchto poranění nebylo třeba šít, jelikož k tomuto rozhodnutí dojde vždy až po konzultaci se ženou. Rozsáhlejší poranění kolegyně po vysvětlení benefitů sutury zašila v porodním centru nebo i doma. 

Jaká byla celková čísla porodního centra Salud Primal?

Systém zdravotní péče v Mexiku funguje dosti jinak, než u nás. Většina péče je poskytována privátně a to včetně nemocnic. Centrum Salud Primal je soukromé a spolupracuje s privátní nemocnicí, kdy žena zaplatí část za "pronájem" nemocničních prostor a část našemu týmu, jakožto její hlavní poskytovatel péče. Tímto způsobem máme možnost vést porody i plánovaně v porodnici, naše péče pokračuje i v případě transportu z domácího prostředí do porodnice a v neposlední řadě také možnost laskavých plánovaných císařských řezů.

Většina našich žen/klientek volí porod mimo nemocnici a péči pouze porodních asistentek. Dle sdílených dat ohledně poměru císařských řezů (23 %) by se mohlo zdát, že se jedná o velké číslo. Polovina těchto porodů byla ovšem plánovaná a pouze necelých 12 % bylo za porodu plánovaných, což odpovídá doporučení WHO. Určitě si také všimnete, že žádný z těchto císařských řezů nebyl akutní. To přikládám faktu, že mimo porodnici rodí (převážně) nízko-rizikové ženy, a že jediné zasahování do porodního procesu je pouze ve formě "alternativní" (pohyb, rebozo, napářka,...) a pokud se žena rozhodne pro využití epidurální analgesie, nebo se shodneme, že by bylo vhodné zasáhnout do porodního procesu oxytocinem, vždy se první přemístíme do porodnice. Protože s každým zásahem (intervencí) stoupá riziko komplikací. 

Posledním bodem je malý návrat k porodnímu poranění a to konkrétně počet nástřihů, tedy epiziotomií. Ze všech 53 vaginálních porodů nebyl ani jedné ženě nástřih proveden. Místo toho byla podpořena ke změně polohy, ujištěna, že je vše v pořádku a není třeba porodit na dvě kontrakce. Místo "sportovního" řízeného tlačení vyzvána ke zklidnění dechu a postupnému tlačení dle potřeby. A bylo jedno, jestli porodila v porodním bazénku, na lůžku, na zemi v koupelně a nebo na "porodním gauči". Proto jsou porodní centra či porodní domy důležité a "centra porodní asistence" v rámci porodnic je nikdy nahradit nemohou.


Díky všem, co jste dočetli až do zdárného konce. Pokud máte jakékoliv doplňující dotazy, nebo vás zajímá určité téma, o kterém byste chtěli číst příště, napište e-mail nebo zanechte komentář na sociálních médiích. 

Anna